Paweł Rumian :: usługi przewodnickie

 
 

Kilka słów o mnie...

Paweł Rumian

W góry chodzę już od kilkunastu lat, a od co najmniej dziesięciu — bardzo intensywnie.

Chodzę o każdej porze dnia, nocy i roku, zarówno indywidualnie jak i prowadząc innych. Pracowałem też w schronisku górskim, poznając ten specyficzny świat od drugiej, niedostępnej dla większości turystów strony.

Odkąd pamiętam, mojej fascynacji górami towarzyszyła chęć dzielenia się nią z innymi.

Już w liceum organizowałem rajdy górskie, podczas studiów na Wydziale Fizyki UJ byłem pomysłodawcą i współorganizatorem Rajdów Collegium Physicum. Działam też w oddziale krakowskim Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a najbardziej dumny jestem z propagowania turystyki górskiej wśród młodzieży zrzeszonej w Kole Szkolnym PTT przy LO Zakonu Pijarów w Krakowie.

Przewodnictwo jest więc moją pasją — głęboko zakorzenioną, odpowiednio ukształtowaną i podpartą bogatym doświadczeniem.

Posiadane przeze mnie uprawnienia

 
© 2009 by Paweł Rumian